מוסדות אקדמיים דורשים ממתעניינים וסטודנטים

מבחן ברישום/ הכנת תיק עבודות/ שעות לימוד של אמנות מעשית אצל מנחה מוכר. 

אני מוכרת על ידי מוסדות אקדמיים ומסייעת בהכנה לבחינות כניסה. 

 

הכנה לבחינות ברישום 

הכנת תיק עבודות 

שעות מוכרות כשעות אמנות